• December 4, 2022 1:21 am

ໜ້າຫຼັກ

  • Home
  • ໜ້າຫຼັກ
ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ:
ຄະນະສຶກສາສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ ວິທະຍາເຂດບ້ານນາສ້າງເຫວີຍ.
ຖະໜົນ ໝື່ນລູກທ້າວ, ບ້ານນາສ້າງເຫວີຍ, ນະຄອນຫຼວງພະບາງ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ສປປລາວ, ຕູ້ໄປສະນີ 06000
ໂທລະສັບ:   071 212127
ມືຖື:          020 5577 2595 ຫຼື 020 5539 1171
ແຟັກ:         071 212127
ອີເມລ:        facultyofeducation@su.edu.la
ເວັບໄຊ:       www.foesu.com
ເຟສບຸກ:      ຄະນະສຶກສາສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ
ຢູທຸບ:         ຄະນະສຶກສາສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ

One thought on “ໜ້າຫຼັກ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *