• September 20, 2021 4:41 am

ໜ້າຫຼັກ

  • Home
  • ໜ້າຫຼັກ
ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ:
ຄະນະສຶກສາສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ ວິທະຍາເຂດບ້ານນາສ້າງເຫວີຍ.
ຖະໜົນ ໝື່ນລູກທ້າວ, ບ້ານນາສ້າງເຫວີຍ, ນະຄອນຫຼວງພະບາງ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ສປປລາວ, ຕູ້ໄປສະນີ 06000
ໂທລະສັບ:   071 212127
ແຟັກ:         071 212127
ອີເມລ:        facultyofsu@foesu.com
ເວັບໄຊ:       www.foesu.com
ເຟສບຸກ:      ຄະນະສຶກສາສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ
ຢູທຸບ:         ຄະນະສຶກສາສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ